top of page

Gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Thomas Koehler, arusha by Thomas Koehler, Dorfstrasse 36, 3938 Ausserberg, Zwitserland, Tel.: 0041 787 172 188, e-mail: info @fair- arusha.store
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website

 • Datum en tijd op het moment van toegang

 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen

 • Browser gebruikt

 • Besturingssysteem gebruikt

 • Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Contactpersoon

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw aanvraag is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

4) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om de overeenkomst af te handelen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behoudt zich het recht voor om verder gegevensgebruik toegestaan door de wet van onze kant te worden.

5) Gegevensverwerking voor orderverwerking

5.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering als onderdeel van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de bevoegde kredietinstelling als onderdeel van het betalingsproces, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u dit hieronder expliciet meedelen. De wettelijke basis voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

5.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

-Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), vervolg. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de respectieve betalingsmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan kanswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
- ONMIDDELLIJK
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT" genoemd), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- strepen
Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, waarnaar wij de informatie zullen sturen die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) conform artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover het hiervoor nodig is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

6) Gebruik van afbeeldingen met classificatie en keurmerk

Vertrouwensbadge van Trusted Shops

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk weer te geven en om kopers na een bestelling een Trusted Shops-lidmaatschap aan te bieden.

Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, artikel 6, lid 1, punt f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgedragen gegevenshoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site niet geëvalueerd en automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als u zich al voor gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

7) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de inbeddingsfunctie van YouTube om video's van de aanbieder "Youtube", die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af te spelen.

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie initieert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonsgegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS.
Ongeacht of de ingesloten video's worden afgespeeld, wordt bij elk bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen kan activeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben wij uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

8) Hulpmiddelen en diversen

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of dat er misbruik van is gemaakt door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op de Internet en het vermijden van misbruik en spam. Bij het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen ook persoonsgegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben wij uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

9) Rechten van de betrokkene

9.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten als betrokkene (recht op informatie en tussenkomst) ten opzichte van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG: U hebt met name recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt. of zal worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien niet door ons van u verzameld, Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden welke garanties op grond van Artikel 46 AVG bij het doorgeven van uw gegevens aan D derde landen bestaan;

 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG: U heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht is echter met name niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt tegen redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;

 • Recht op informatie volgens artikel 19 DSGVO: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit is technisch haalbaar;

 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met ingang voor de toekomst. Bij herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking;

 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder de lidstaat van uw woonplaats, werkplaats of plaats van de vermeende inbreuk.

9.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN IN ONZE VROEGERE RECHTMATIGE BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM MET TOEKOMSTIGE REDENEN VOORTVLOEIENDE UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE VOORTVLOEIENDE REDENEN TEGEN DEZE VERWERKING BEZWAAR TE MAKEN.
ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN KRIJGEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN.

10) Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien van toepassing - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, op voorwaarde dat er geen langer nodig is om een contract uit te voeren of te initiëren en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG, tenzij we dwingende redenen kunnen aanvoeren. bescherming voor verwerking die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21, lid 2 AVG uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de gegevensverwerking van Google Analytics uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de sitebezoeker mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de sitebezoeker (inclusief het verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt alleen gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()" op deze website. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzing uit. Als gevolg van de verlenging wordt het IP-adres van Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de site-exploitant te leveren (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Het legitieme belang bij gegevensverwerking ligt in het optimaliseren van deze website, het analyseren van het gebruik van de website en het aanpassen van de inhoud. Door de pseudonimisering worden de belangen van de gebruikers voldoende gewaarborgd.

Google LLC. biedt een garantie op basis van de standaard contractbepalingen om te voldoen aan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of advertentie-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan het einde van de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen door de sitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Ook tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar worden gemaakt. De bijbehorende browser-plug-in kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De sitebezoeker kan de opname door Google Analytics op deze website voorkomen door op het volgende te klikkenkoppelingklikken Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het toekomstige verzamelen van gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Om uw aanvragen via het internetformulier te beschermen, gebruiken wij de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google). De query dient om te onderscheiden of de invoer is gemaakt door een mens of misbruikt door geautomatiseerde, machinale verwerking. De aanvraag omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het in het kader van reCaptcha door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van het bedrijf Google van toepassing. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar:https://policies.google.com/privacy?hl=nl

bottom of page