top of page

contact adres

arusha
Bigstattstraße 16
3938 Ausserberg
Zwitserland

E-mailadres:
thomas.koehler@arusha.store


 

Gevolmachtigde(n)

Thomas Koehler, algemeen directeur

 

Inschrijving handelsregister

Geregistreerde bedrijfsnaam:
arusha

Ondernemingsnummer (UID):
CH-600.4.018.810-2

 

btw-nummer
CH-600.4.018.810-2 BTW

 

Vrijwaring

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

 

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit toegang tot, gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische fouten zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.


 

Disclaimer voor koppelingen

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Het verwierp elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is voor eigen risico van de gebruiker.


 

auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op deze website behoren exclusief toe aan Arusha of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van enig element moet vooraf schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht worden verkregen.


Bron:Zwitserse advocaat

bottom of page