top of page

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Arusha GmbH. Op de hele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Arusha GmbH. Arusha GmbH biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze website, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hierin worden vermeld.

Als u onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, gebruikt u onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidslijnen hierin vermeld en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, in het bijzonder gebruikers die bezoekers, leveranciers, klanten, dealers en/of content creators zijn.
Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Website niet bezoeken en geen Diensten gebruiken. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Algemene voorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Algemene voorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Shopify biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de wettelijke leeftijd heeft in uw land van verblijf, of dat u de wettelijke leeftijd heeft in uw land van verblijf en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om uw minderjarige personen ten laste toe te staan gebruik deze website.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u door het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.

Schending of schending van een van deze Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

 

 

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan een persoon op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.

U erkent dat uw informatie (anders dan creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en kan betrekking hebben op (a) verzending via verschillende netwerken en (b) aanpassingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van elk aangesloten netwerk of apparaat. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, gebruiken of openen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verkopen, door te verkopen of te exploiteren.

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 


SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als enige informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen voor uw gemak verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het opvolgen van wijzigingen op onze website.

 


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Shopify is niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

 


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat uw computerscherm elke kleur correct weergeeft.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment uit het assortiment te halen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verworven, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

 


SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder dezelfde klantaccount of creditcard zijn geplaatst en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Lees ons retourbeleid voor meer informatie.

 

 


SECTIE 7 - EXTRA GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht, controle of invloed hebben.

U stemt ermee in dat we toegang bieden tot deze tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van aanvullende tools van derden.

Elk gebruik van aanvullende tools die via de website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools beschikbaar worden gesteld door de relevante derde partij(en). .

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

 


SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de juistheid ervan, en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites, of voor andere materialen, producten of diensten die door derden worden geleverd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die is uitgevoerd in verband met een website van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u doorgaat met een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

 


SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde Inzendingen (bijv. Wedstrijdinzendingen) of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal indient waar we niet om hebben gevraagd, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen" " waarnaar wordt verwezen), gaat u ermee akkoord dat we alle opmerkingen die u ons toestuurt, op elk medium, op elk moment en zonder beperking mogen bewerken, reproduceren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn en zullen niet verplicht zijn om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) enige vergoeding te betalen voor Opmerkingen, of (3) te reageren op Opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet geautoriseerd, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij. of deze Servicevoorwaarden verplicht zijn.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, privacy- of publiciteitsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen niet smadelijk, lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend, haatdragend of obsceen materiaal zullen zijn, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Services of een gerelateerde website of applicatie kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een andere persoon of ons of derden misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONSGEGEVENS

De overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan onze gegevensbeschermingsverklaring. Lees ons privacybeleid.

 

 


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan onze site of dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijd en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of om bestellingen te annuleren, of om bestellingen te annuleren als enige informatie met betrekking tot de Service of op een gerelateerde website onjuist is.

We zijn niet verplicht om informatie met betrekking tot de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Alle updatedata die worden verstrekt met betrekking tot de Service of op een gerelateerde website mogen niet worden opgevat als een indicatie dat informatie met betrekking tot de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

 

 

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Website of de inhoud ervan te gebruiken voor: (a) enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) het schenden van enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of lokale verordening; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie indienen;
(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de Verboden Gebruiken overtreedt.

 

 


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk moment kunnen stopzetten zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden aangeboden, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons verstrekt) aan u geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, niet-inbreuk of niet-inbreuk. In geen geval zullen Arusha GmbH, onze directeuren, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit gebruik van de Service of producten die via de Service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud of verlies en dergelijke schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of producten) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs als deze op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid ervan.
Omdat in sommige landen of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Arusha GmbH en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, functionarissen, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren in verband met elke claim of eis, inclusief redelijke advocaten vergoedingen, gemaakt door Om een derde partij schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren die wordt geclaimd voor uw schending van deze Algemene voorwaarden of de documenten die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de wet en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Algemene voorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u naar eigen goeddunken hebt gefaald, of als wij vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, kunnen wij deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met inclusief de datum van beëindiging en/of we zullen u de toegang tot onze Diensten (of delen daarvan) ontzeggen.ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden, evenals alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, die uw gebruik van de Service regelen en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten , communicatie en aanbiedingen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Algemene voorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden bij de uitleg van deze algemene voorwaarden kunnen niet worden tegengeworpen aan de opsteller.


SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waaronder wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Bigstattstraße 16, Ausserberg, Valais, 3938, Zwitserland.


ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Algemene voorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene voorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.


SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Voorwaarden kunt u sturen naar thomas.koehler@arusha.store.

bottom of page